BWLETIN FLYNYDDOL CYLCH

Rhwydwaith o aelodau yw Cylch sy'n hyrwyddo dulliau cynaladwy o reoli gwastraff yng Nghymru drwy gyfrwng addysg a gwaith ymarferol.

Credwn bydd dyfodol ailgylchu yng Nghymru yn dibynnu ar greu partneriaethau rhwng awdurdodau lleol, cyrff ailgylchu cymunedol ac asiantaethau cymunedol eraill er mwyn cyflwyno dulliau rheoli gwastraff addas ar gyfer yr 21ain ganrif.

Cylch yw'r corff Cymreig sy'n cyfateb i Rwydwaith Ailgylchu Cymunedol Lloegr, a byddwn yn cefnogi cyrff sy'n gweithio yn y maes drwy ein cyfarfod cyffredinol blynyddol, trefnu cynrychiolaeth, adfocatiaeth a hyfforddiant, a chynghori ar sefydlu cyrff newydd.

Byddwn yn cynnal cyrsiau hyfforddi ar gyfer gwahanol sectorau, ac yn cynnal llyfrgell o adnoddau ysgrifenedig, arddangosfeydd, gweithdai a digwyddiadau. Mae Cylch hefyd yn cynnig cyfle i bob ysgol yn y wlad i ailgylchu drwy raglen ymarferol a ddyfeisiwyd yn benodol ar eu cyfer.