Picture of Mal Williams
Cysylltu â ni

Mae'n well gennym ddefnyddio ebost neu'r ffôn ar gyfer cysylltiadau beunyddiol, gan eu bod yn defnyddio llai o adnoddau. Os yn gyrru ebost, nodwch enw'r person sydd i dderbyn y neges yn y llinell 'Testun'

Os bydd angen gyrru copi papur o unrhyw wybodaeth, postiwch i:
Cylch, Canolfan Technoleg Busnes Caerdydd, Heol Senghennydd, Cathays, Caerdydd CF24 4AY