CHWECHED CYNHADLEDD

FLYNYDDOL CYLCH

GWEITHREDU YN LLE SIARAD

23 – 24 HYDREF 2003 – GWESTY ST GEORGE, LLANDUDNO, CYMRU

ARCHEBWCH LE HEDDIW ER MWYN PEIDIO

 CHOLLI CYFLE:

DYDD IAU 23 HYDREF

CADEIRIR Y BORE GAN GRAHAM COURT O GYMDEITHAS LLYWODRAETH LEOL CYMRU

Beth am ddarganfod sialensau a’r hyn sydd wedi ei gyflawni mewn gwahanol drefi i guro’r targedau gwastraff, gan gynnwys golwg ar sut mae Canada wedi llwyddo i wneud hyn!

Mae siaradwyr yn cynnwys: Dr Robert Slater, cyn Is-Gadeirydd Canolfan Amgylchedd y Byd ac Uwch Ddirprwy Weinidog Cynorthwyol yr Amgylchedd Canada a Robert Williams, Pennaeth Polisi Gwastraff Llywodraeth Cynulliad Cymru

CADEIRIR Y PRYNHAWN GAN MIKE CROXFORD CADEIRYDD RHWYDWAITH AILGYLCHU CYMUNEDOL

Beth am gael eich hysbrydoli gan Gerry Gillespie o Resource NSW – Canberra Awstralia a Swyddog Datblygu Rhanbarthol WRAP yng Nghymru: Sarah Downes. Beth am ddarganfod beth sy’n newydd ym maes adfer adnoddau a marchnadoedd ar eu cyfer yn y pen draw.

DYDD GWENER 24 HYDREF

CADEIRIR Y BORE GAN GRAHAM COURT O GYMDEITHAS LLYWODRAETH LEOL CYMRU

Mae gwella safonau o fewn y sector cymunedol yn hanfodol. Beth am ddarganfod sut gall eich corff chi ffurfio partneriaethau, a chyflawni gwaith cynllunio, Buddsoddwyr mewn Pobl a safon y Ddraig Werdd.

Mae siaradwyr yn cynnwys Mal Williams, Prif Swyddog Gweithredol CYLCH

CADEIRIR Y PRYNHAWN GAN MIKE CROXFORD, CADEIRYDD Y RHWYDWAITH AILGYLCHU CYMUNEDOL

Bydd swyddogion datblygu rhanbarthol Cylch yn dod i gysylltiad agos a phersonol â’r Aelodau gan edrych ar feysydd penodol fel prosiectau ymyl y pafin, compost, prosiectau dodrefn ac addysg. Bydd sesiwn panel ryngweithiol ac adolygiad yn cael eu cynnal gan drafod syniadau newydd i ddod o’r gynhadledd o dan arweiniad Gerry Gillespie.

Trefnir y gynhadledd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

FFURFLEN ARCHEBU

HAFAN